Kadir GÜZEL
  Düzen Kuşağı
 

6.SINIF DÜZEN KUŞAGI
                     İLK ADIM ETKİNLİĞİ:
Buradaki amacımız öğrenciyi sorularla düşünmeye ve araştırmaya yönlendirmektir.Öğretmen sınıftan bir kağıt ister ve tüm öğrenciler uzatır. Daha sonra plastik, teneke, cam vs. gibi materyeller ister ve sınıfta bulunamaz. Öğrenciler bu sayede sınıf içi çalışmalarımızın temelini oluşturacak kağıtdın ana malzememiz olduğunu anlar. Öğretmen öğrencilerden önlerindeki kağıdı hiçbir yerden destek almadan ayakta tutmalarını ister. Sınıfta kağıdın şekil alma ve daha işlerlik kazandırma olanaklarını soru-cevap şeklinde tartışılarak sonuca ulaşılır. Hayatımızdaki ritmin, uyumun dengenin farkına varmaları sağlanır. Burada yaşamdaki olaylara farklı açıdan bakma, tekrar, ritim, uyum, düzenden yola çıkılarak 3 boyutlu tasarım çalışmalarının ZİHİNSEL temeli oluşturulur. Ritimin bir tekrarlar bütünü olduğu, birlik, beraberlik,uyum ve düzen sağlıdığının farkına varmaları sağlanır.
[tektasBecherball.jpg]
 

    

         DÜZEN OLUŞTURALIM ETKİNLİĞİ :
Öğrenciler çevrelerinde kolayca bulabilecekleri malzemelerden yararlanarak sınıfa hazır birimler getirirler. Bu birimler kolayca bulunmalı, ekonomik, güvenli ve çoğalabilir olmalıdır. Örneğin: pipet,plastik bardak, p. çatal, p. kaşık, p. bıçak, pet şişeler, kürdan, boş teneke kutular, pinpon topu, gazoz kapakları vb. Öğrenci bu malzemeleri kullanarak denemeler, aramalar yapar. Birinin çoğalabilirliğini keşfetmesi sağlanır. Amaç eldeki birimin çoğaltılması, ritim ve düzen elde edebilmektir. Bu çalışma öğrenci bazında bireyseldir. Öğrenci düşüncelerini tasarım günlüklerine aktarır.Ortaya çıkan ürün var olan bir nesneye benzetilemez. Yani ev, araba, çiçek gibi nesnelere benzetilemez.
Ürün bir zemine oturtulamaz. Kendi başına birim, modüllerin birleşimiyle bir bütündür.
Başkasından kopya edilemez. Yapılan çalışmalar özgün olmalıdır.

    7 .SINIF  DÜZEN KUŞAĞI      BİRİMDEN BÜTÜNE ETKİNLİĞİ:
Bu etkinliklerde, deneme ve araştırmalar yoluyla düşünceyi uyarmak, alışılmamış yollarla zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi istenen düşüncelerin bir araya getirilmesi amaçlanır. Öğrenciler gündelik olan algıları, olağanüstü, heyecan verici, bütünleşmiş yapılara dönüştürürken bu ortamı bir araç olarak kullanırlar. Öğrenciler uygulamalar sırasında deneme ve aramalarla çözüm yolu bulmaya yönlendirilirler.
Bu bölümde değişkenliği olmayan temel biçimler (kare, daire, çizgi) bir malzemeye uygulanarak kullanılır. Temel biçimler kâğıda çizilir ve katlamalar yolu ile bir birim oluşturulur. Elde edilen birim üretilir ve tekrarlar sistematiğinin doğrultusunda yan yana,  yüz yüze, köşe köşeye vb. birleştirilerek bir düzene gidilir. Ortaya çıkarılan düzen, düşüncenin, denemenin ve aramanın ortaya çıkardığı yeni bir ürünüdür. Bu etkinlik “Birimden Bütüne” odak noktasında yer alan kazanımların tümüne yönelik hazırlanmıştır.

8.SINIF DÜZEN KUŞAGI

   BÜTÜNDE FARKLILIK OLUŞRURALIM  ETKİNLİĞİ

Bu bölümde değişkenliği olmayan temel biçimler (kare, daire, çizgi) bir malzemeye uygulanarak kullanılır. Temel biçimler kâğıda çizilir ve katlamalar yolu ile bir birim oluşturulur.

 Elde edilen birim üretilir ve tekrarlar sistematiğinin doğrultusunda yön, oran ve renk kavramları ışığında birleştirilerek bir düzene gidilir. Ortaya çıkarılan düzen; düşüncenin, aramanın ve denemenin ortaya çıkardığı yeni bir üründür. Bu etkinlik “Bütünde Farklılık Oluşturalım” odak noktasında yer alan kazanımların tümüne yönelik hazırlanmıştır.
 
  Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=