Kadir GÜZEL
  Teknoloji ve Tasarım
 


       

                           
            
      Günümüzdeki insanların teknolojik cihazlara vermiş oldukları milyarlarca doları düşünürsek bu dersin ne kadar vazgeçilmez ve ne kadar önemli bir ders olduğunu anlayabiliriz.
Bu ders öğrencileri olabildiğince hayal güçleri kullanmalarını saglayarak geleceğin  şekillenmesine yardımcı olur. Hiçbir zaman onların şevk ve isteklerini kırmaz.Geçmişte anaokulu sınıfı öğrencilerinin günümüzdeki uzay mekiklerinin tasarımlarının ilk mujitleri olduğunu düşünürsek hayal gücünün ne  kadar önemli olduğunu anlayabiliriz.Biz öğretmenler bilim adamlarının biyografilerinin öğrenciler tarafından araştırılmasını   sağlayarak  başarmak için ne gibi özelliklere sahip olunması gerektiğini kavramalarına yardımcı olmalıyız. Şirketlerin Araştırma geliştirme faaliyetlerine ayırdıkları milyon dolar bütçeler karşılığında elde ettikleri gelirler milyarlarca dolara ulaşmaktadır.
Biz ülke olarak tarım ülkesiyiz ancak tohum için başka ülkelere başvuruyoruz. Acı ama gerçek. Sen domates yetiştirmek için aylarca uğraş, bilim ve tekniğe sahip ülkeler ise bir avuç tohumla senin uğraştığın parayı kazansın. İşte Teknoloji veTasarım sayesinde öğrencilerimize  bilim ve tekniğin ne kadar önemli olduğunu kavratmak daolacaktırha kolay.
 Muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için şimdiden öğrencilerimize bilim ve tekniğin geleceğimizin şekillenmesindeki  önemini kavratmalıyız.

                  Teknoloji ve Tasarım Nedir ?

       Günümüzde teknoloji; temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, teknolojinin toplumsal her türlü etkinliğin içinde bir süreç olarak yer aldığı gerçeğini vurgular. Teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık ve zekanın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan bir bireşimidir. Herhangi bir şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik ve daha verimli yapma girişimidir.

       Tasarım, zihinde canlandırılan biçimdir. Bu tanımlamada zihinsel süreçlerin kullanımı ön plana çıkmaktadır. Farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yeri vardır.

Teknoloji ve tasarım ürün geliştirme sürecine yönelik olduğundan ve insan hayatını doğrudan etkilediğinden birlikte ele alınmalıdır. Teknoloji ve tasarım birbirini doğrudan etkileyen kavramlardır. İkisi arasındaki ilişki özne ile nesne arasındaki ilişki gibidir. Bu ilişkide öncelikli zihinsel süreç olarak yaratıcılık, karşımıza çıkmaktadır.

Teknoloji ve tasarım ilişkisinin geliştirilmesi bireyin yaratıcılık düzeyinin geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Yaratıcılığın geliştirilebilmesi dış uyarılara açık ve alıcı olmakla birlikte duygu, istek, hayal gücü ve iç tepkilerinin de bilincinde olmasını gerektirmektedir

Teknoloji ve Tasarım dersinin verileceği yaş grubunun en önemli özelliği, gruba ait olma ve grup üyeleri içinde etkili olma isteğidir. Bu durum yaratıcılığı engelleyen bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak uygun şekilde motivasyonun sağlanması, grup dinamiğinin, hayal gücünün ve iş birliğinin geliştirilmesi ve bunu sağlayacak öğretim süreçlerinin kullanılması bu durumu olumlu hale dönüştürür.


 
  Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=